GAGİAD Kadınlar Kurulumuza bağlı Sosyal İlişkiler ve Eğitim Komisyonu Başkanı Elif Konukoğlu Kara ve Komisyon Üyeleri, SosyalBen Vakfı tarafından gerçekleştirilen dezavantajlı çocuklara yönelik, atölye çalışmaları düzenleyerek psikososyal destek sağlamak amacıyla sürdürülen saha çalışması faaliyetine katılım sağladı.