Basın mensuplarının bayramını kutlayan Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer mesajında; ‘’Doğru ve gerçek bilgiye ulaşma hakkı demokratik sistemin vazgeçilmez bir unsurudur. Kamuoyuna tarafsız ve ilkeli şekilde bilgi sağlayan Türk basını her koşulda bu görevi başarıyla yerine getirmeye çalışmıştır. Vatanımızın her köşesinde vuku bulan her olayı hızlı, tarafsız ve doğru şekilde gündeme getirmiş ve en önemli görevi üstlenmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatmada, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.” şeklinde belirterek toplumsal olarak bu görevin ne kadar mühim olduğunu ortaya koymuştur. Bu bakımdan basının özgürlüğüne hiçbir zaman kısıtlama getirilemeyeceği bir gerçektir. Bugün 114. Yıldönümünü kutladığımız Türk basınında sansürün kaldırılması da çağdaş toplumlar düzeyinde atılan önemli adımlardan biri olmuştur.’’ dedi.

Koçer; ‘’ Ulusal düzeyde olduğu kadar yerel düzeyde de basının gücü ve ulaşılabilir olması göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi toplumsal değişimin her noktasında bizleri tarafsız ve doğru şekilde bilgilendiren, Gazi şehrimizde görev yapan basın yayın kuruluşu çalışanları da bu önemli görevi şehrimizin ilerlemesine katkıda bulunarak yerine getirmektedirler.

Bu duygu ve düşüncelerle, basında sansürün kaldırılışının yıldönümünde görevlerini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, kamuoyunu bilgilendirmek için koşul ve mesai gözetmeksizin her daim görevini yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.