Gaziantep Genç İşadamları Derneği tarafından hazırlanan, Horizon Consultancy Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı “Yeşil Mutabakat” konulu söyleşide; Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın kapsamı, ihracat ve ithalata yapacağı etki, Türkiye’nin bu duruma yönelik çıkardığı yol haritası konuşuldu.

 

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleşen söyleşiye; GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, Yönetim Kurulu Üyeleri, üyelerle birlikte birçok davetli katıldı. 

Mutabakatın odak noktası daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya oluşturmak olduğunu dile getiren GAGİAD Başkanı Cihan Koçer; “Sürdürülebilirlik açısından bakıldığına AB’nin bu mutabakat ile çevresel, finansal ve sosyal sürdürülebilirliği tesis etmek istediği net bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu kapsamda mutabakat, AB ile ilişkisi bulunan ülkelere çeşitli görev, sorumluluk ve yaptırımlar getirmektedir. Bizlerde Gaziantep Genç İşadamları Derneği olarak bu konuda tüm şirketlere yol gösterici olma hedefiyle çeşitli bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz. Hepimizin bildiği üzere iklim değişikliğinin yaratığı olumsuz koşullar, tüm ekosistemi etkilemektedir.  Çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması, üretimde inovasyonun teşvik edilmesi ve karbon emisyonlarının sıfırlanması için tüm sektörlerin harekete geçmesi gerekiyor.  Bu yüzdende mutabakat’ın herkes tarafından iyi anlaşılması gerekiyor. Yeni büyüme ve kalkınma stratejisi olan mutabakat, emisyonları azaltırken muhakkak ki iş imkânları yaratacak ve yaşam kalitesini artıracaktır diye düşünüyorum. Bu anlamda bugün bu toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Horizon Consultancy Yönetici Ortağı Eser Erginoğlu; “Yeşil Mutabakat AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacındadır.  Paris Antlaşması & AB Yeşil Mutabakatı’nın amacı; 2050’de AB’nin sera gazı emisyonlarını belirli program dâhilinde azaltması, 2030 yılında %55 azaltma 2050 ‘de ise NÖTR seviyesine getirmesi hedefini içermektedir. Temiz, erişilebilir, güvenilir enerji sağlama, sıfır kirlilik, ekosistemleri ve bioçeşitliliği koruma, “Tarladan çatala” stratejisi ile adil, sağlıklı ve çevreyle dost bir gıda sistemi, sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma, enerji ve kaynak kullanımı bakımından etkin yapılaşma, temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayiyi harekete geçirme, “Kimseyi arkada bırakmama” stratejisi ile bu dönüşümden en fazla etkilenecekleri destekleme için bir dönüşüm programı ve bu dönüşümü gerçekleştirmenin finansmanı sağlama gibi özellikleri barındırmaktadır.

Yenilenebilir kaynaklar, enerji tasarrufu, elektrikli araçlara geçiş, hidrojen kaynaklı enerji, karbon tutma ve depolama sayesinde 2050 yılında 37 Gt Karbon azaltımı mümkün görünüyor. Bu da dünya sıcaklığını 1,5 C ‘nin altında tutmamız için yeterli olacaktır. 2050’de üretilen enerjinin %50’si Elektrik Tüketimine harcanacak olup, taşımacılıkta ve ısınmada elektrikliye geçiş değişime büyük katkı sağlayacaktır. Taşımacılık sektörünün 2050 ‘de %80 elektrik enerjisi le çalışacağı tahmin ediliyor. Hidrojen ise özellikle Çelik – Çimento – Havacılık gibi enerji yoğun sektörler için çözüm vaat ediyor” şeklinde konuştu.

Erginoğlu; “Eğer sıcaklık artışı engellenemez ise; dünyadaki bazı bölgelerde dışarıda yaşam mümkün olmayacak, gıda fiyatları artacak, suların yükselmesi ile kıyılar sular altında kalacak, dünya nüfusun %5’i etkilenecek ve zayıflayan okyanus akıntıları yüzünden daha sert ve ani hava değişimleri yaşayacağız” dedi.

Bu kapsamda şirketler; Şirketim Paris Anlaşması ve AYM hedefleri ile uyumlu mu, Karbon ayak izinizi ölçtürüyor muyum, Karbon karne notum kaç, Müşterilerim benden neler talep ediyor ya da edecek, 2030 yol haritanızı belirlendi mi, ESG çalışmalarına başladım mı, Peki uygun finansman kaynakları nelerdir, Dönüşememenin maliyetini nedir? gibi soruları sorarak - şirketlerinin sürdürebilirlik hedeflerini değerlendirebilirler.

Söyleşi; GAGİAD Başkanı Cihan Koçer’in, Eser Erginoğlu’na adına dikilen 27 adet fidan sertifikası takdimi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.