Haziran ayı içerisinde devreye giren teşvik sisteminin ardından 1 Temmuz da 109 maddesi değiştirilerek yürürlüğe giren yeni TTK ile beraber bir çok ezberlerin bozulacağı yeni bir dönemin olacağına aşikardır. Çıkan kanun ve yasalar da bir takım düzeltmeler yapılmış olmasıyla beraber eksiklerini tespit ettiğimiz konularda ilgili mercilere iletmeye devam ediyoruz.
Çıkan kanun ve yasaların daha efektif olabilmesi için, sanayi ve ticari hayatının daha hızlı gelişmesi ve hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek, dış yatırımcıyı ülekmize çekebilmemiz adına bürokrasinin azaltılması için hızlı adımlar atılmalıdır. Dünya Ekonomik Formunun raporu da bu tezi destekler niteliktedir.2008 yılın da yayınlanan Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “Küresel Ticari Gelişmişlik Raporunun ” ikincisi Mayıs 2012 yenisi yayınlandı. Rapor ticari hayati kolaylaştıran 132 ülkenin sıralamasını içermektedir.Gelişmiş ülkelerin ilk sıraları paylaştığı dört kategorili raporda ülkemiz 51, 63, 47 ve 86. sıralarda yer aldı.
Bu kategoriler;
(A) Piyasaya giriş
(C) Nakliye ve İletişim altyapısı
(B) Sınır yönetimi
(D) İş ortamı

Bu raporda da görüleceği üzere Ülkemiz aslında hak ettiği sıra da değil. Ekonomik büyüklüğümüzü ve ilk çeyrekte beklenilenin üstünde 3,2 % büyüdüğümüzü göz önüne aldığımızda bunlar çözümlenmeyecek veyahut daha üst sıralara çıkmak için değişiklik yapılması zor konular da değil. Mevzuatlarda yapılacak köklü değişikliklerle ülkemizin önünü açılacaktır. Ticari hayatı kolaylaştırmak demek sadece düşük fiyat tarifelerinden ibaret değildir. Modern bir gümrük alt yapısından, yatırım yapacak olan yerli ve yabancı girişimciye gösterilecek kolaylıklara, ulaşım ve teknoloji alt yapısının hızlı olmasına ve iş ortamının güvenliğine kadar çok geniş bir yelpazeyi içermektedir. Bu yapılanmalar ile yerli ve yabancı yatırımcının ilgisi artacak. Teşvik yasasının daha işler hale gelecektir.
Bununla beraber iç piyasalarımız da son dönemlerde ticari hayatta ki daralmayı önlemek için ekonomi yönetiminin girişimleri hızlandırması ve ciddi şekilde nakit darlığı hissedilen iç piyasayı rahatlatıcı önlemler alınması piyasalarımız tarafından beklentiden öte ihtiyaç haline gelişmiştir. Büyüme beklentinin üzerinde %3,2 olması ihracat kaynaklıdır. İç piyasada ki büyüme %0,9 iken ihracattaki büyüme %4 olarak gerçekleşmiştir. Rakamlardan okunması gereken nakit darlığının giderilmesidir. Merkez yönetimin piyasayı canlandırmak için gerekli enstrümanları devreye almasını bekliyoruz.

Saygılarımla,
Taner ÖZDURAK
GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlidir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.