2015 yılında beklentilerin gerçekleşebilmesi adına ve hedef rakamlara ulaşılabilmesi için ekonomi yönetimi tarafından senenin ilk gününde itibaren mali disipline çok dikkat edilmesi gerekmektedir. KOBİ’lerimizin hassas finansal yapılarını ve rekabet ortamına fazla dayanamadıklarını çok sık görüyoruz. Hükümetin ekonomi politikalarının küçük ve orta ölçekli ticaret sanayi erbabını destekleyen politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde işletmelerin %95 KOBİ’lerden oluşmaktadır. Dünyada düşen emtia fiyatları özellikle petrol fiyatları makro ekonomi de yaratmış olduğu bahar havasının yaratacağı rehavet ile ilerde daha ağır bedeller ödememize izin verilmemesi gerekmektedir.
Sanayi ve ihracat rakamlarımızın pozitif yönde ilerlemesi için 2015 yılında ek desteklere ihtiyacımız aşikardır. Ülkemizin büyümesinin sadece ihracat rakamlarına dayalı olması imkansızdır. İç pazarda durma noktasına gelen büyüme rakamlarının canlandırılması adına girişimleri hızlandırmalıyız ki siftahsız kapatan esnafların önüne geçebilelim. İç kaynaklarımızı harekete geçirmeliyiz. Özellikle ticari hayatta oluşan durgunluk ile yaşanacak yaprak dökümleri başlamadan önüne geçmemiz gerekmektedir. Aslında ülke olarak üzerinde fazla çalışmamız gereken bazı konular var. Katma değerli ürünlerin üretimini arttıracak çalışmalar, teknolojiye yatırımlar, Ar-Ge çalışmalarını geliştirici faaliyetler, enerji üretimine yönelmeler konusunda daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ve bunlar için teşviklerin iyileştirici önlemlerle desteklenmesi gerekiyor.
Gaziantep olarak ekonomi rakamlarıyla oldukça güçlü ve dinamik bir şehiriz. Bunun korunabilmesi her zaman olduğu gibi sıkı bir dayanışma ile mevcut olacaktır. Bölgesel sıkıntılara rağmen 2014 yılında Gaziantep büyüme rakamları ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir seyir izledi. İhracattaki pazar çeşitliliğimizin çok olması en büyük avantajımız. İç pazarda pozitif yönde canlanmayı sağlayacak girişimler ise rakamlarımızı şehrimiz ve ülkemiz için daha diri tutmamıza destek olacaktır. Bazı sektörlerde Türkiye’nin lideri olmuş Gaziantepli firmalarımız var. Sıkıntılı dönemlere rağmen firmalarımız üretimini arttırmaya, ihraç etmeye, istihdama katkı sağlamaya ve büyümeye devam etti. Ayrıca bu yıl Gaziantepli firmalar bazı satın almaları gerçekleştirerek büyümeye devam edecektir. Hedeflerimize ulaşmak için şehrimizin artık sanayiye değil teknolojiye dayalı üretim yapmaya, niteliksiz emekten nitelikli işgücüne geçmeye ve markalaşmaya daha çok ihtiyacı vardır. Gaziantep için 2015 de başarılı bir yıl olacaktır.
Gaziantep dünyanın 180 ülkesine ile ticari ilişkileri olan bir şehir ve şehrin ulaşım konusunda çektiği sıkıntılar bizlere yakışmamaktadır. İş ortaklarımıza ulaşım hızı yaptığımız işin hızını da bire bir etkileyecektir. Ulaşım konusunun acil çözümü çok çok önemlidir.
2014 yılını geride bıraktık.2015 yılından beklentilerimiz yüksek. Bu beklentilerin gerçekleşmesi için ise çok fazla çalışmalı ve üretmeliyiz.

Taner ÖZDURAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlidir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.