Gagiad Yönetim Kurulu Başkanı Taner Özdurak açıklanan 2012 Cari Açıktaki azalmayı değerlendirdi.’’ Cari açıkta ki azalma 2011, 3.çeyreğin de alınan tedbirler ve sıkı para politikalarının sonucu olduğu aşikârdır. Ancak 2012 ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla beraber baktığımız zaman büyümenin 2. Çeyrekte de en büyük destekçisi ihracat rakamlarımızda ki olumlu artışlardan kaynaklanmıştır. İhracatımız 5,7 puan büyümeye katkı sağlarken iç pazar -2,8 puan büyümeyi düşürücü katkı sağlamıştır. İç pazarda tüketim harcamalarında ki azalma ilk çeyrek olduğu üzere ikinci çeyrekte de devam etmektedir. İç pazarımız bu anlamda çok ciddi sinyal vermektedir. Ekonomi yönetiminin iç talebi canlandırıcı tedbirler alması gerekmektedir. Sıkı para politikalarını biraz gevşetmekte yarar gözükmektedir. Ekonomi soğutma tedbirleri ve cari açık azaltmak önemli, fakat bunun işsizliği körükleyecek hale gelmesi de iyi değildir.’’ dedi.

Ayrıca yılsonunda hedeflenen yüzde 4 büyüme hedefi ve bu konudaki önerilerini de belirten Özdurak sözlerine şöyle devam etti.’’ Büyüme rakamlarımıza doğumuzda ÇİN 7,6 batımızda Amerika’nın 1,7 büyürken, AB birliği üye ülkelerin binde 2 oranında küçülmesi penceresinden baktığımız zaman oldukça pozitiftir. Ancak ilk ve ikinci çeyrek rakamlarımızla büyüme devam ettirdiğimiz takdir de ki; üçüncü çeyrek biraz daha daralma beklenmektedir, dördüncü çeyrek tekrar büyüme beklenmektedir. Bu resimle yılsonu %4lük büyüme hedefimizi olağanüstü bir durum olmadıkça yakalamamız zor gözükmektedir. Bu hedefe yaklaşabilmemiz için iç pazarda ki daralmayı önleyici tedbirleri Merkez bankasının hayata geçirmesi gerekmektedir. Vergi tedbirleriyle bütçe hedeflerini yakalamak adına yapılacak yeni girişimler iç pazarda ki talebi daha da fazla daraltacaktır. Büyüme hedefimize ulaşmamızı sadece dış pazarlara satışlarımızla desteklememiz mümkün gözükmektedir.’’ dedi.

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlidir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.